• Trợ giúp

Cập Nhật Thông Tin


1/ Sau khi đăng nhập tài khoản, các bạn rê chuột vào mục Tài Khoản tại giao diện trang chủ truyentranhviet.vn, sau đó click chọn Cập Nhật Tài Khoản
2/ Tại giao diện Cập Nhật Tài Khoản, các bạn có thể dễ dàng thay đổi thông tin cá nhân, hình đại diện hoặc thay đổi mật khẩu. Sau đó bấm chọn Submit để kết thúc tiến trình.