• TRUYỆN TRANH VIỆT
  • |
  • Biên niên truyện tranh việt

BIÊN NIÊN NĂM 2011

19/05/2011

Triển lãm Không gian mới của MANGA – Nghệ thuật truyện tranh đương đại Nhật Bản từ ngày 19/05 - 16/06/2011 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội)

16/06/2011

Phát hành tập 1 của bộ truyện tranh Việt Nam - Sùng Lãm của nhóm tác giả KHACCLUB, ấn hành bởi Nhà xuất bản Thời đại.

Tháng 10/2011

Công ty Phan Thị ra mắt chuyên trang thông tin truyện tranh đầu tiên tại Việt Nam tại địa chỉ http://truyentranhviet.vn.

  • 2011
  • 2012
  • 2013