truyện tranh

Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Bộ cũ

Mô tả: Bộ truyện kế về cuộc sống của một cô bé tên Asari. Và sẽ thật bình thường nếu bộ truyện này xây dưng tình tiết dựa trên motif nữ sinh thông thường, nhưng không ....

Trọng lượng: 5,000 gram

Giá bán: 520,000 VNĐ

Bộ truyện kế về cuộc sống của một cô bé tên Asari. Và sẽ thật bình thường nếu bộ truyện này xây dưng tình tiết dựa trên motif nữ sinh thông thường, nhưng không .... Asari lại đặc biệt theo cách của riêng mình với vô số các tình huống cười vỡ bụng.

 

 

 

Bộ sách gồm 31 tập:

 

Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 10
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 11
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 12
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 15
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 16
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 17
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 18
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 19
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 20
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 21
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 22
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 23
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 24
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 25
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 26
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 27
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 28
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 29
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 30
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 31
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 32
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 33
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 34
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 35
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 36
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 38
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 40
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 42
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 53
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 54
Asari - Cô Bé Tinh Nghịch - Tập 61