truyện tranh

Spider-Man & Mary Jane: Limited edition

Mô tả:

Trọng lượng: 1,500 gram

Giá bán: 3,490,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

Tên sản phẩm: Spider-Man & Mary Jane (Limited Edition)

Mã sản phẩm: C0711

Kích thước: 27cm

Chất liệu: Nhựa Poly