[16+] Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm - P2

[16+] Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm - P2

[16+] Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm - P2
Thứ Hai 07/01/2013

Tiếp tục với series về tượng "Figure" của Nhật Bản, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng chùm ảnh mới về các tượng mô hình cực kỳ gợi cảm này:
 
Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 1

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 2

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 3

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 4

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 5

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 6

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 7

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 8

Giật mình vì tượng "Figure" quá gợi cảm (P2) 9


Truyện Tranh Việt
(Theo GameK)


NHÀ SÁCH BOOKBUY